• _CG13579.jpg
  • Tanzania Courtesy Visit
  • _CG13570.jpg
  • Tanzania Courtesy Visit
  • _CG13565.jpg
  • Tanzania Courtesy Visit
  • _CG13559.jpg
  • Tanzania Courtesy Visit
  • _CG13552.jpg
  • Tanzania Courtesy Visit
  • _CG13545.jpg
  • ICBA Courtesy Visit
  • _CG13540.jpg
  • ICBA Courtesy Visit
  • D7B02613.jpg
  • 42nd Governing Council, African Caribbean and Pacific Group of States Bilateral Meeting
  • D7B02612.jpg
  • 42nd Governing Council, African Caribbean and Pacific Group of States Bilateral Meeting
  • D7B02611.jpg
  • 42nd Governing Council, African Caribbean and Pacific Group of States Bilateral Meeting
  • D7B02610.jpg
  • 42nd Governing Council, African Caribbean and Pacific Group of States Bilateral Meeting
  • D7B02601.jpg
  • 42nd Governing Council, Rwanda Bilateral Meeting
  • D7B02594.jpg
  • 42nd Governing Council, Rwanda Bilateral Meeting
  • D7B02592.jpg
  • 42nd Governing Council, Rwanda Bilateral Meeting
  • D7B02591.jpg
  • 42nd Governing Council, Rwanda Bilateral Meeting
  • D7B02590.jpg
  • 42nd Governing Council, Rwanda Bilateral Meeting
  • D7B02588.jpg
  • 42nd Governing Council, Rwanda Bilateral Meeting
  • D7B02587.jpg
  • 42nd Governing Council, Rwanda Bilateral Meeting
  • D7B02585.jpg
  • 42nd Governing Council, Rwanda Bilateral Meeting
  • D7B02584.jpg
  • 42nd Governing Council, Rwanda Bilateral Meeting
  • D7B02583.jpg
  • 42nd Governing Council, Rwanda Bilateral Meeting
  • D7B02582.jpg
  • 42nd Governing Council, Rwanda Bilateral Meeting
  • D7B02565.jpg
  • 42nd Governing Council, India Bilateral Meeting
  • D7B02560.jpg
  • 42nd Governing Council, India Bilateral Meeting
  • D7B02558.jpg
  • 42nd Governing Council, India Bilateral Meeting
  • D7B02555.jpg
  • 42nd Governing Council, India Bilateral Meeting
  • D7B02554.jpg
  • 42nd Governing Council, India Bilateral Meeting
  • D7B02548.jpg
  • 42nd Governing Council, India Bilateral Meeting
  • D7B02545.jpg
  • 42nd Governing Council, India Bilateral Meeting
  • D7B02544.jpg
  • 42nd Governing Council, India Bilateral Meeting
  • D7B02543.jpg
  • 42nd Governing Council, India Bilateral Meeting
  • D7B02540.jpg
  • 42nd Governing Council, India Bilateral Meeting
  • D7B02519.jpg
  • 42nd Governing Council, USA Bilateral Meeting
  • D7B02511.jpg
  • 42nd Governing Council, USA Bilateral Meeting
  • D7B02506.jpg
  • 42nd Governing Council, USA Bilateral Meeting
  • D7B02501.jpg
  • 42nd Governing Council, Germany Bilateral Meeting
  • D7B02500.jpg
  • 42nd Governing Council, Germany Bilateral Meeting
  • D7B02496.jpg
  • 42nd Governing Council, Germany Bilateral Meeting
  • D7B02490.jpg
  • 42nd Governing Council, Germany Bilateral Meeting
  • D7B02488.jpg
  • 42nd Governing Council, Germany Bilateral Meeting
  • _MG_3164.jpg
  • 42nd Session of IFAD's Governing Council, Equatorial Guinea Courtesy Visit
  • _MG_3160.jpg
  • 42nd Session of IFAD's Governing Council, Equatorial Guinea Courtesy Visit
  • _MG_3154.jpg
  • 42nd Session of IFAD's Governing Council, Equatorial Guinea Courtesy Visit
  • D9B09562.jpg
  • 42nd Governing Council
  • D9B09560.jpg
  • 42nd Governing Council
  • D9B09544.jpg
  • 42nd Governing Council
  • D9B09541.jpg
  • 42nd Governing Council
  • D9B09540.jpg
  • 42nd Governing Council
  • D9B09536.jpg
  • 42nd Governing Council
  • D9B09531.jpg
  • 42nd Governing Council
  • D9B09529.jpg
  • 42nd Governing Council
  • D9B09514.jpg
  • 42nd Governing Council
  • D9B09503.jpg
  • 42nd Governing Council
  • D9B09498.jpg
  • 42nd Governing Council
  • D9B09496.jpg
  • 42nd Governing Council
  • D9B09494.jpg
  • 42nd Governing Council
  • D9B09487.jpg
  • 42nd Governing Council
  • D9B09481.jpg
  • 42nd Governing Council
  • D9B09476.jpg
  • 42nd Governing Council
  • D9B09465.jpg
  • 42nd Governing Council