• 10169_A10s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_A11s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_A12s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_A15s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_A16s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_A17s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_A18s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_A19s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_A1s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_A20s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_A21s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_A24s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_A29s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_A32s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_A33s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_A34s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_A35s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_A4s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_A8s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_B13s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_B17s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_B18s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_B21s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_B24s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_B26s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_B27s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_B28s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_B31s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_B32s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_B34s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_B36s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_B5s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_B7s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_C10s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_C12s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_C15s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_C17s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_C33s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_C35s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_C36s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_C4s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_C7s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_D13s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_D16s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_D1s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_D21s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_D25s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_D29s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_D33s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_D36s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_D4s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_D6s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_D9s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_E10s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_E12s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_E13s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_E15s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_E23s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_E25s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999
  • 10169_E31s.jpg
  • Ecuador - Upper Basin of the Canar River Rural Development Project - June 1999